Możliwości

  • Usługi logistyczne (import, eksport, tranzyt) dla rynku polskiego, białoruskiego, ukraińskiego i państw bałtyckich
  • Usługi techniczne: konserwacja i dekonserwacja samochodów, kontrola jakości, montaż dodatkowego wyposażenia (np. tapicerki skórzanej, audio,  GPS, także dla policji i służb miejskich), naprawy blacharskie, lakiernia, montaż krat.
  • Kompleksowa obsługa celna: odprawa celna, składowanie na magazynie celnym i składzie celnym.
  • Obsługa w zakresie reklamacji i ubezpieczeń.
  • Całodobowe wysyłki/przyjęcia pojazdów.
  • 150.000m² powierzchni składowej.
  • Terminal kontenerowy, bocznica kolejowa, hale techniczne i magazynowe, lakiernia

Sprawdź nasze rozwiązania!