Możliwości

  • Największy rynek zbytu w Polsce – 40% sprzedaży nowych samochodów osobowych.
  • Usługi logistyczne dla rynku polskiego, białoruskiego, ukraińskiego i państw bałtyckich.
  • Organizacja transportu (import, eksport, tranzyt);
  • Kompleksowa obsługa celna: odprawa celna, składowanie na magazynie celnym i składzie celnym.
  • Obsługa w zakresie reklamacji i ubezpieczeń.
  • Usługi techniczne: konserwacja i dekonserwacja samochodów, kontrola jakości, montaż dodatkowego wyposażenia (np. tapicerki skórzanej, audio, LPG, GPS, także dla policji i służb miejskich), naprawy blacharskie, lakiernia, montaż krat.
  • Całodobowe wysyłki/przyjęcia pojazdów.
  • Powierzchnia składowa dla 13.000 samochodów.
  • Magazyn i skład celny oraz miejsce uznane do odpraw celnych w imporcie, tranzycie i eksporcie
  • Własna bocznica kolejowa do załadunku i wyładunku samochodów z możliwością obsługi do 6-ciu pełnych składów dziennie.
  • Flota 54 własnych autotransporterów
  • Plac rozładunkowy dla jednoczesnego za/rozładunku 35 autotransporterów.
  • 6.000m² hala PDI do technicznej obsługi samochodów z pełnym wyposażeniem: myjnia, tunel PDI, linie PDS, stanowiska do montażu akcesoriów, przygotowalnia, lakiernia, tapicernia, akumulatorownia, kompresorownia, magazyn akcesoriów.

Sprawdź nasze rozwiązania!