Możliwości

 • Największy rynek zbytu w Polsce – 40% sprzedaży nowych samochodów osobowych.
 • Usługi logistyczne dla rynku polskiego, białoruskiego, ukraińskiego i państw bałtyckich.
 • Organizacja transportu (import, eksport, tranzyt);
 • Kompleksowa obsługa celna: odprawa celna, składowanie na magazynie celnym i składzie celnym.
 • Obsługa w zakresie reklamacji i ubezpieczeń.
 • Usługi techniczne: konserwacja i dekonserwacja samochodów, kontrola jakości, montaż dodatkowego wyposażenia (np. tapicerki skórzanej, audio, LPG, GPS, także dla policji i służb miejskich), naprawy blacharskie, lakiernia, montaż krat.
 • Całodobowe wysyłki/przyjęcia pojazdów.
 • Powierzchnia składowa dla 13.000 samochodów.
 • Magazyn i skład celny oraz miejsce uznane do odpraw celnych w imporcie, tranzycie i eksporcie
 • Własna bocznica kolejowa do załadunku i wyładunku samochodów z możliwością obsługi do 6-ciu pełnych składów dziennie.
 • Flota 54 własnych autotransporterów
 • Plac rozładunkowy dla jednoczesnego za/rozładunku 35 autotransporterów.
 • 6.000m² hala PDI do technicznej obsługi samochodów z pełnym wyposażeniem: myjnia, tunel PDI, linie PDS, stanowiska do montażu akcesoriów, przygotowalnia, lakiernia, tapicernia, akumulatorownia, kompresorownia, magazyn akcesoriów.

Sprawdź nasze rozwiązania!