Centrum Samochodowe Gdynia

Możliwości

  • obsługa pojazdów dowożonych promami, statkami oceanicznymi oraz ro-rowcami
  • terminal kontenerowy, bocznica kolejowa
  • składowanie w magazynie czasowego składowania /70.000m² powierzchni składowej/
  • usługi logistyczne /import, eksport, tranzyt/ dla rynku polskiego, białoruskiego, ukraińskiego i państw bałtyckich
  • hala techniczna i zaplecze magazynowe
  • kontrola jakości i likwidacja szkód
  • całodobowe wysyłki/przyjęcia pojazdów

Sprawdź nasze rozwiązania!